Velkommen til Brobyværk Jagtforening

Resultat fra vores Mini Feltskydning 2019

Kære Gæst

Velkommen til vores hjemmeside!

Kommende arrangementer!

Vores arrangementer for 2019 er afsluttet, vi siger tak for deltagelsen ved disse.
Tak til losejer for lån af areal til vores flugtskydning.

Vi ønsker alle Knæk og Bræk i den forstående jagtsæson.


Læs artiklen omkring mekanisk ræv til gravtræning!

 
Nyt omkring mårhunden på Fyn:

Fødevarestyrelsen advarer om afrikansk svinepest:
Minister klar med ny forvaltnings plan for Dåvildt, se link.
Information om den nye struktur i Jægerforbundet.


I de kommende uger er der årsmøder i jægerrådene, og som oplæg til eventuelle drøftelser af den nye struktur i Danmarks Jægerforbund har strukturudvalget lavet en film, der kort beskriver udvalgets arbejde.

I finder filmen her:
https://youtu.be/FmnylF5qJqQ

Følg med i strukturudvalgets arbejde

På Medlemsnettet på adressen: https://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/ny-struktur-i-dj/ kan I følge med i strukturudvalgets arbejde. Det er også her, I finder en mailadresse, der kan skrives til, hvis I har forslag til udvalget. 


Artikel Skrevet af: Nicholai Vigger Knudsen, Danmarks Jægerforbund, 19. december 2018 

Hvor må jeg indskyde min jagtriffel?

Som riffeljæger står du måske en gang imellem overfor den udfordring, at du har behov for at indskyde din jagtriffel eller bare få verificeret, at den stadig rammer, der hvor den skal, men skydebanen har ikke åbent – hvad gør du så?

Det eneste lovgivningen direkte giver mulighed for, når du vil indskyde din jagtriffel er, at du tager på en godkendt skydebane. Hvad er så en skydebane?

Definitionen på skydebane er i dette sammenhænge og ifølge skydebanebekendtgørelsen:

”et areal med et eller flere skydebaneafsnit, som hver især har én eller flere skydestandpladser eller skiveopstillinger, der permanent er indrettet til skydning med håndskydevåben…”.

Derudover findes der desuden både midlertidige og permanente skydebaner til terrænskydning, flugtskydning, fugleskydning, paintball m.m.

Det alle skydebaner dog har til fælles, er at de skal godkendes af politiet, inden man påbegynder indretning eller anlæggelse, og igen inden man begynder at anvende dem.

Du har måske, ligesom mange jægere igennem tiden indskudt din riffel i private grusgrave, på jagtreviret, hjemme på gården eller lignende. En af udfordringerne med dette er, at det ikke direkte fremgår om det er tilladt eller forbudt. Der er dog en række praktiske årsager til, at du bør tænke dig om en ekstra gang, inden du næste gang indskyder din riffel f.eks. ude på marken.

Når du vil ud og indskyde din riffel, skal du huske:

  • at du altid skal efterleve ordensbekendtgørelsens § 12, hvori der står at ”det er forbudt at benytte skydevåben, buer, slangebøsser eller lignende, at tænde bål, eller at kaste sten, snebolde, vand eller andet, hvis dette kan medføre fare eller ulempe for forbipasserende.”
  • at du ikke nødvendigvis er forsikret, da den lovpligtige jagtforsikring kun dækker det erstatningsansvar, du som jagttegnsindehaver pådrager dig ved at affyre skud under jagt, dvs. under efterstræbelse af vildt eller ved at skydevåbnet affyres utilsigtet under en jagt eller i umiddelbar forbindelse med jagtens påbegyndelse eller afslutning. Så hvis der går noget galt, kan du risikere at stå med en meget stor regning.
  • at skydebaner skal være forsikret, så de dækker personskade eller tab af forsørger på indtil 10.000.000 kr. og tingsskade på indtil 2.000.000 kr. pr. skade, der er forårsaget ved en enkelt begivenhed. (Alle skydebaner, der anvendes i regi af Danmarks Jægerforbund (DJ), er dækket af DJ´s kollektive ansvarsforsikring).
  • at et areal, der regelmæssigt benyttes til skydninger, kan betegnes af Miljøstyrelsen som en skydebane og at miljøbeskyttelsesloven så kræver, at der udarbejdes en miljøgodkendelse. Med regelmæssigt forstås, at det samme areal anvendes til skydning mere end fem dage om året.

Det er Danmarks Jægerforbunds anbefaling, at man kun anvender godkendte skydebaner til indskydning af jagtrifler, da man på den måde er sikker på, at både forsikringsforhold og almensikkerheden er på plads.

Skydebaner som f.eks. Københavns Skyttecenter på Amager og Vingsted Skyttecenter vest for Vejle har næsten åben hver eneste dag.


Pressemeddelelse

Den 6. november 2018, Miljøstyrelse

To mårhunde spottet på Fyn

To mårhunde er inden for den seneste uge spottet på den østlige del af Fyn. Den ene er skudt, mens den anden eftersøges.

GPS-mærkede mårhunde har været i sving for at finde mager på Fyn de seneste år som led i et projekt, hvor de opsporer mårhunde af det andet køn. De kaldes også judasmårhunde. Når den GPS-mærkede hund har fundet en mage, kan det ofte ses på GPS-markeringerne og så fanges de. Magen aflives, mens den anden mårhund sættes fri igen. Mårhundene med GPS- halsbånd er nemlig steriliserede.

Den ene GPS-mærkede mårhund havde held med at finde en mage nord for Kerteminde i sidste uge. Naturstyrelsen opsporede den dog kun med henblik på at skifte batteriet i halsbåndet, men det viste sig overraskende, at den havde fundet en mage. Desværre lykkedes det magen at stikke af, og den eftersøges nu af lokale jægere, mens den GPS-mærkede mårhund er blevet genudsat.

I weekenden blev der på Tåsinge skudt en anden mårhund. Den er sendt til nærmere undersøgelse hos dyrlægerne på Veterinærinstituttet. Det var en ung han, og en tilsvarende GPS-mærket mårhund er nu udsat på Tåsinge for at koble op med en evt. mage.

”Når der bliver fundet to mårhunde inden for så kort tid på det østlige Fyn, kan det ikke udelukkes, at der kan være flere mårhunde, som har krydset Lillebælt og nu befinder sig på Fyn og Tåsinge. Vi fortsætter med at udsætte GPS-mærkede mårhunde, så vi kan fange de mårhunde, der kan være svømmet over fra Jylland, hvor mårhunden desværre er under spredning. ”siger Hans Erik Svart, biolog i Miljøstyrelsen og fortsætter:

”Vi vil opfordre alle på Fyn til at holde øje med mårhunde og indberette fund til vores indberetningsportal, og vi vil samtidig opfordre jægerne til at nedlægge dyrene”, siger han og understreger, at der kan være god grund for jægerne til at nedlægge mårhundene, eftersom de spiser dyr som ællinger, gæslinger og fasaner. Undgå dog at skyde judasmårhundene, der har tydelige gule GPS-halsbånd på.

Du kan indberette mårhunde på http://www.invasive-arter.dk

Vejledning til bekæmpelse af mårhund:

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-maarhund/

Yderligere oplysninger:

Dorte Kofoed, pressekoordinator, Miljøstyrelsen på 93 56 41 03

Ulrik Lorenzen, skovrider, Naturstyrelsen på 72 54 35 36
Jagttider på Dåvildt på Fyn.

Som bekendt er der kommet nye jagttider på dåvildt for Fyn, med undtagelse af Tåsinge, Langeland og Ærø.

Då, spidshjort og dåkalv: 01.10 til 31.01
Dåhjort større end spidshjort: 01.10 til 31.10 og 16.12 til 31.12.

Se eventuelt mere på jægerforbundet.
Siden er opdateret d. 7. oktober 2019             

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Palle E. Rasmussen | Svar 31.01.2018 06.51

Hej Niels Erik!
Jeg har fået ny mail adresse, den er som følger.
palle@frederiksberg1.dk
Bekræft venligst
MVH Palle

lise | Svar 31.07.2012 15.20

nydelig side

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 12:32

But in Vegas, for a girl like Ginger, https://weheartit.com/liv132amk 키노사다리 But in Vegas, for a girl like Ginger, https://www.deviantart.com/gy2fd138 베가스바카라 h

...
29.07 | 12:31

phone like a dumb-bell, just waiting https://click-totomajor.com 클릭토토메이저 phone like a dumb-bell, just waiting http://xn--o80b30gn4b324a8lf.xyz 클릭로또카지노 https:/

...
29.07 | 12:31

The car explodes in flames two storeys high. The screen fills http://click-mt.com 먹튀클릭 The car explodes in flames two storeys high. The screen fills https://m

...
31.01 | 06:51

Hej Niels Erik!
Jeg har fået ny mail adresse, den er som følger.
palle@frederiksberg1.dk
Bekræft venligst
MVH Palle

...
Du kan lide denne side