Genaralforsamling 2014

Referat

Brobyværk jagtforening

Generalforsamling den 6. februar 2014 kl. 19.00 på Brobyværk Kro

 

-1 Valg af dirigent

Niels Henrik valgt

 

-2 Valg af stemmetællere

Karsten J. og Jørgen A. valgt

 

-3 Formandens beretning

Foreningen har 58 medlemmer i Danmarks jægerforbund

Beretning indeholdt en gennemgang af nogle af de ting der er arbejdet med i Jægerforbundet siden sidste generalforsamling. Jagttider, jagtens hus mm. I JKF Faaborg-Midtfyn kommune arbejdes der fortsat på at få en godkendt flugtskydebane. Forening har investeret i en løbebane til riffelskydning. Foreningen er meldt ind i Schweiss foreningen.

Foreningens aktiviteter i årets løb blev gennemgået, ligesom deltagertallene blev fremlagt, der viser en stor deltagelse af aktive der ikke er medlem i foreningen. Formanden lagde op til drøftelse af dette.

Beretningen sluttede med en tak til medlemmer, medhjælpere og ikke mindst lodsejere og sponsorer for støtten i året der gik.

Beretning godkendt

 

-4 Regnskab for årets aktiviteter

Kassereren fremlagde et underskrevet og revideret regnskab, med et mindre underskud, hvilket er pænt ud fra at der er investeret i den løbende riffelbane.

Regnskab godkendt.

-5 Valg af bestyrelse

På valg Niels Erik Johansen og Svend Erik Johansen, genvalgt uden modkandidater.

Under punktet orienterede formanden at bestyrelsen ikke vil kunne være fuldtallig til al aktivitet og møder, da et bestyrelsesmedlem er flyttet til Sjælland, men vil gerne fortsætte med bestyrelsesarbejdet i det omfang han kan deltage. Dette taget til efterretning.

 

-6 Valg af suppleant

På valg Erik Nielsen og genvalgt

Dirigent foreslår at der ved næste generalforsamling foretages vedtægtsændring så der fremover vælges 1. og 2. suppleant. Dette for at sikre bestyrelsen står rustet bedre hvis der bliver behov for at trække suppleant ind i bestyrelsen.

 

-7 Valg af revisor

På valg Karsten Jakobsen – genvalgt

 

-8 Valg af revisorsuppleant

På valg Niels Henrik Rasmussen – genvalgt

 

-9 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår en stigning fra 50,- kr. pr. år til 65,- kr. pr år.

Forslag vedtaget enstemmigt.

 

-10 Indkomne forslag

Ingen

 

 

-11 Eventuelt

Deltager tallene fra formandens beretning blev debatteret, deltagelse opfattes pænt i en forening af vores størrelse. Minifeltskydningen henvender sig mest til specialister på dette område, måske derfor den lave interesse fra medlemmerne.

Det foreslås at der udarbejdes en lille ”salgsfolder” af foreningen. En folder der skal orientere om foreningens aktiviteter og fange interesse fra deltagere til at blive medlem i foreningen.

Areal til at benytte den nye riffel løbebane efterlyses. Hvis nogen kender til et godt område modtager bestyrelsen gerne oplysning om dette. Bestyrelsen arbejder videre.

Samarbejdet med naboforeningerne Nr. Broby og Allested-Vejle jagtforeninger udvides til afvikling af vildtaften i efteråret 2014.

Generalforsamling slut kl. 20.30, herefter kåring af årets bukke. Efter kaffen blev der set film

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

31.01 | 06:51

Hej Niels Erik!
Jeg har fået ny mail adresse, den er som følger.
palle@frederiksberg1.dk
Bekræft venligst
MVH Palle

...
03.05 | 20:56

Hej Mads

Vi havde riffel indskydning i lørdags, men tjek www.brobysportsskydeklub.dk
Mvh. Niels-Erik

...
02.05 | 08:04

Hej ´hvor kam jeg finde åbningstider for riffel indskydning ?

...
06.02 | 11:07

Tak til Brobyværk jagtforening for rævejagten 2013,desværre ingen ræv men super smuk dag og godt selskab. mvh Brian jensen

...
Du kan lide denne side