Genaralforsamling

Generalforsamling 2021

Kære medlem,

Så er der blevet åbnet så meget op at vi tror på at det er muligt at afholde vores generaqlforsamling.

Vi afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19.00.

Sted:  Brobyværk Skydebane, Søndervej 75, 5672 Broby

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Husk at medbringe trofæer fra nedlagte bukke i 2020. Præmie til det bedste Danske og Udenlandske trofæ.

Forslag som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Vel mødt.

Generalforsamling 2021 - udskydelse grundet covid-19

Der er annonceret generalforsamling, den 11. februar 2021 kl. 19.00 i skyttehuset i Tørringe, dette er udskudt, på grund af Covid19. 

Den kunne i princippet gennemføres, der er dog ikke plads nok i skyttehuset, til at kunne huse os på denne årstid, under de restriktioner, der er gældende pt. Om restriktionerne når at blive ændret, kan ingen spå om pt. 

Men vi kan se at smittetallene gør at det er svært at tro, at der sker en større positiv udvikling inden denne dato. Derfor vælger vi at aflyse/udskyde mødet.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at alle skal have mulighed for at deltage i generalforsamlingen på en god og sikker måde, uden utryghed, om det nu er sikkert at forsamles til sådan et møde.

Derfor indkaldes der til generalforsamling den 20. april kl. 19.00 på skydebanen i Tørringe. 

Vi håber at det hele ser anderledes ud til den tid og vi kan mødes trygt og sikkert, uden begrænsninger for det sociale som et årsmøde også er. 

Det er vores håb at kunne gennemføre mødet denne dag uden ændringer.

 

Vi afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 11. februar 2021 kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Husk at medbringe trofæer fra nedlagte bukke i 2020. Præmie til det bedste Danske og Udenlandske trofæ.

Forslag som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før.

Bemærk nyt sted for afholdelse: Brobyværk Skydebane, Søndervej 75, 5672 Broby

Vel mødt.

Generalforsamling 2020

Vi afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 6. februar 2020 kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Husk at medbringe trofæer fra nedlagte bukke i 2019. Præmie til det bedste Danske og Udenlandske trofæ.

Forslag som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Bemærk nyt sted for afholdelse: Brobyværk Skydebane, Søndervej 75, 5672 Broby

Vel mødt.


 

Referat

Brobyværk jagtforening

Generalforsamling den 6. februar 2014 kl. 19.00 på Brobyværk Kro

 

-1 Valg af dirigent

Niels Henrik valgt

 

-2 Valg af stemmetællere

Karsten J. og Jørgen A. valgt

 

-3 Formandens beretning

Foreningen har 58 medlemmer i Danmarks jægerforbund

Beretning indeholdt en gennemgang af nogle af de ting der er arbejdet med i Jægerforbundet siden sidste generalforsamling. Jagttider, jagtens hus mm. I JKF Faaborg-Midtfyn kommune arbejdes der fortsat på at få en godkendt flugtskydebane. Forening har investeret i en løbebane til riffelskydning. Foreningen er meldt ind i Schweiss foreningen.

Foreningens aktiviteter i årets løb blev gennemgået, ligesom deltagertallene blev fremlagt, der viser en stor deltagelse af aktive der ikke er medlem i foreningen. Formanden lagde op til drøftelse af dette.

Beretningen sluttede med en tak til medlemmer, medhjælpere og ikke mindst lodsejere og sponsorer for støtten i året der gik.

Beretning godkendt

 

-4 Regnskab for årets aktiviteter

Kassereren fremlagde et underskrevet og revideret regnskab, med et mindre underskud, hvilket er pænt ud fra at der er investeret i den løbende riffelbane.

Regnskab godkendt.

-5 Valg af bestyrelse

På valg Niels Erik Johansen og Svend Erik Johansen, genvalgt uden modkandidater.

Under punktet orienterede formanden at bestyrelsen ikke vil kunne være fuldtallig til al aktivitet og møder, da et bestyrelsesmedlem er flyttet til Sjælland, men vil gerne fortsætte med bestyrelsesarbejdet i det omfang han kan deltage. Dette taget til efterretning.

 

-6 Valg af suppleant

På valg Erik Nielsen og genvalgt

Dirigent foreslår at der ved næste generalforsamling foretages vedtægtsændring så der fremover vælges 1. og 2. suppleant. Dette for at sikre bestyrelsen står rustet bedre hvis der bliver behov for at trække suppleant ind i bestyrelsen.

 

-7 Valg af revisor

På valg Karsten Jakobsen – genvalgt

 

-8 Valg af revisorsuppleant

På valg Niels Henrik Rasmussen – genvalgt

 

-9 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår en stigning fra 50,- kr. pr. år til 65,- kr. pr år.

Forslag vedtaget enstemmigt.

 

-10 Indkomne forslag

Ingen

 

 

-11 Eventuelt

Deltager tallene fra formandens beretning blev debatteret, deltagelse opfattes pænt i en forening af vores størrelse. Minifeltskydningen henvender sig mest til specialister på dette område, måske derfor den lave interesse fra medlemmerne.

Det foreslås at der udarbejdes en lille ”salgsfolder” af foreningen. En folder der skal orientere om foreningens aktiviteter og fange interesse fra deltagere til at blive medlem i foreningen.

Areal til at benytte den nye riffel løbebane efterlyses. Hvis nogen kender til et godt område modtager bestyrelsen gerne oplysning om dette. Bestyrelsen arbejder videre.

Samarbejdet med naboforeningerne Nr. Broby og Allested-Vejle jagtforeninger udvides til afvikling af vildtaften i efteråret 2014.

Generalforsamling slut kl. 20.30, herefter kåring af årets bukke. Efter kaffen blev der set film

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 12:32

But in Vegas, for a girl like Ginger, https://weheartit.com/liv132amk 키노사다리 But in Vegas, for a girl like Ginger, https://www.deviantart.com/gy2fd138 베가스바카라 h

...
29.07 | 12:31

phone like a dumb-bell, just waiting https://click-totomajor.com 클릭토토메이저 phone like a dumb-bell, just waiting http://xn--o80b30gn4b324a8lf.xyz 클릭로또카지노 https:/

...
29.07 | 12:31

The car explodes in flames two storeys high. The screen fills http://click-mt.com 먹튀클릭 The car explodes in flames two storeys high. The screen fills https://m

...
31.01 | 06:51

Hej Niels Erik!
Jeg har fået ny mail adresse, den er som følger.
palle@frederiksberg1.dk
Bekræft venligst
MVH Palle

...
Du kan lide denne side