Bestyrelsen orienterer

Orientering

Indberet dit vildtudbytte eller mist dit jagttegn!

 

Indberetter du ikke vildtudbytte på mitjagttegn.dk, får du ikke udstedt et nyt jagttegn, og samtidig får du som riffeljæger et problem med politiet, da du uden jagttegn ikke længere lovligt kan eje jagtrifler m.m.

Skrevet af: Mikala Høj Laursen og Nicholai Vigger Knudsen, 20. marts 2019 
 
Jagttegnet for denne jagtsæson udløber den 31. marts, og det skal derfor fornyes til det kommende jagtår. Det er et lovkrav at være i besiddelse af et gyldigt jagttegn, når du går på jagt, er på skydebane, transporterer våben eller er ejer af en eller flere jagtrifler.
 
Våbentilladelser til riflede jagtvåben er nemlig betinget af et gyldigt jagttegn og jagttegnet skal derfor fornyes hvert år inden den 31. marts for det kommende jagtår, ellers er du i ulovlig våbenbesiddelse. Straffen for ulovlig våbenbesiddelse pga. manglende fornyelse af jagttegn, er i øjeblikket omkring 3000 kr.
 

OBS til riffeljægerne

I forbindelse med ansøgning og betaling af det nye jagttegn kræver Miljøstyrelsen, at du har indberettet vildtudbytte, inden dit nye jagttegn kan udstedes. Ejer du ikke riflede våben, men kun glatløbede haglvåben, er det lovligt at opbevare disse i dit våbenskab uden at forny dit jagttegn. Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde glatløbede haglvåben, selvom de ikke indløser jagttegn.

Her skal du dog være opmærksom på, at du kun må besidde våbnene, det vil sige, de må alene opbevares i dit våbenskab. Du må hverken erhverve, bære eller anvende dem. Hvis du ikke indløser dit jagttegn, må du heller ikke være i besiddelse af ammunition.

Alle med jagttegn skal indberette

Husk, at du har pligt til at indberette vildtudbytte, også selvom du ikke har nedlagt noget eller slet ikke har været på jagt. Du kan med fordel bruge vildtudbytteindberetningen som din jagtjournal og løbende indberette det vildt, som du måtte nedlægge. Hvis du for eksempel allerede efter den første andejagt i september indberettede de ænder, du nedlagde, har du indberettet noget, og du undgår dermed, at Miljøstyrelsen tilbageholder dit kommende nye jagttegn.

Du skal naturligvis stadig indberette de øvrige stykker vildt, som du nedlægger i resten af sæsonen. Vildtudbyttestatistikken er et vigtigt redskab i vildtforvaltningen, og den bidrager blandt andet til et bedre grundlag for fastsættelse af jagttider.

Særlig indberetning ved buejagt på hjortevildt

Siden 1. september 2018 har då-, kron- og sikavildt kunnet jages med bue. Har du nedlagt hjortevildt med buen, skal du indberette vildtet på en særlig måde. Miljøstyrelsen har nemlig udgivet et særskilt indberetningsskema til formålet. Skemaet downloades fra styrelsens hjemmeside og udfyldes elektronisk, hvorefter du sender det pr. e-mail til Miljøstyrelsen. Husk at indberette senest den 31. marts.

 

Orientering

Sådan godkender politiet ansøgninger om jagttegn

Blot fordi du tidligere har indløst jagttegn uden problemer, er det ikke en selvfølge, at det sker igen. Hvert år skal alle jægere, som ansøger om jagttegn, godkendes af politiet, før jagttegnet udstedes.

Skrevet af: Andreas Thørring Bastrup, 21. februar 2019
 

Når du som jæger søger om fornyelse af dit jagttegn op til 1. april, får du ikke nødvendigvis en godkendelse, blot fordi du har indløst jagttegn sidste år. Før du kan få udstedt et nyt jagttegn, skal din ansøgning nemlig forbi politiet, som skal give alle ansøgere en såkaldt vandelsgodkendelse. Vandelsgodkendelsen er politiets samtykke til, at Miljøstyrelsen må udstede et nyt jagttegn til dig.

Helt konkret sker dette ved, at CPR-numre fra alle jægere, som ansøger om jagttegn, bliver matchet op mod Kriminalregisterets liste over CPR-numre på personer med belastende forhold. Når det sker, er der tre mulige udfald:

  1. Du bliver godkendt og får automatisk samtykke til jagttegn
  2. Du bliver afvist, hvis du har mistet jagttegnet ved dom
  3. Du bliver markeret til nærmere undersøgelse af Politiets Administrative Center

Når man bliver markeret til nærmere undersøgelse, beder Miljøstyrelsen om samtykke til, at politiet kan undersøge, hvorfor ansøgeren er nævnt i kriminalregistret.

Hvis du bliver markeret til nærmere undersøgelse, er det ikke ensbetydende med, at du mister samtykket til jagttegn. Det betyder blot, at myndighederne undersøger, om du er nævnt for noget alvorligt og relevant. I forbindelse med undersøgelsen ser Politiets Administrative Center blandt andet på, hvad du er straffet for, og hvor grov forseelsen er, før de laver en individuel vurdering af, om du skal have samtykke til dit jagttegn eller ej.

Sådan vurderer politiet

Som udgangspunkt er der tre typer af lovovertrædelser, som kan føre til, at politiet ikke giver samtykke til jagttegn. Derudover er der ét punkt, som gør det muligt for politiet at lave en vurdering i sager, der ligger udenfor de tre områder:

  • Personfarlige forhold (fx vold, ulovlig tvang, trusler på livet eller handlinger, der er til fare for folks liv og helbred)
  • Overtrædelser af våbenlovgivningen
  • Overtrædelser af narkotikalovgivningen
  • Med videre..

Betegnelsen ”med videre..” kommer fra lovbemærkningen, og det er denne betegnelse, som giver mulighed for at vurdere et givent samtykke i forhold til relevante overtrædelser eller oplysninger, som ikke er omfattet af de tre første punkter. Den kan politiet f.eks. bruge til at tilbagekalde samtykket ved grove eller gentagne overtrædelser af jagtloven, selvom sagerne er blevet afgjort ved bødeforlæg og ikke ved domstolen.

Politiet kan også tilbagekalde eller nægte samtykke til jagttegn til personer, hvis der foreligger oplysninger om deres personlige forhold og hidtidige vandel (moralske beskaffenhed), som gør det betænkeligt at imødekomme 

ansøgningen om jagttegn. Disse oplysninger kan være af meget forskellig karakter og kan være noget, man ikke er dømt for. Det kan f.eks. være, at man omgås rockere, eller at politiet er stødt på ens navn i efterforskningen af andre sager.

Dermed findes der altså ikke en sort/hvid forklaring på, hvornår du kan miste samtykket til dit jagttegn.

Hvis politiet nægter samtykke

Hvis Politiet nægter dig samtykke til jagttegn, gælder det som udgangspunkt i fem år. Du kan dog ansøge allerede igen året efter nægtelse, men du skal ikke regne med at få samtykke til jagttegn, før der er gået fem år.

Nægter politiet at give samtykke til jagttegn, kan du ikke længere lovligt besidde våben eller ammunition, og i særligt grove tilfælde fjerner politiet våbnet med det samme. Normalt vil du dog få en frist på fire uger til at afhænde våbnet via salg eller lignende.

Sådan klager du

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen fra Politiets Administrative Center, skal det ske til Rigspolitiet. Du kan også klage til domstolene, men du skal være opmærksom på, at Højesteret tidligere har vurderet, at der skal meget til, før man omstøder en nægtelse.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 12:32

But in Vegas, for a girl like Ginger, https://weheartit.com/liv132amk 키노사다리 But in Vegas, for a girl like Ginger, https://www.deviantart.com/gy2fd138 베가스바카라 h

...
29.07 | 12:31

phone like a dumb-bell, just waiting https://click-totomajor.com 클릭토토메이저 phone like a dumb-bell, just waiting http://xn--o80b30gn4b324a8lf.xyz 클릭로또카지노 https:/

...
29.07 | 12:31

The car explodes in flames two storeys high. The screen fills http://click-mt.com 먹튀클릭 The car explodes in flames two storeys high. The screen fills https://m

...
31.01 | 06:51

Hej Niels Erik!
Jeg har fået ny mail adresse, den er som følger.
palle@frederiksberg1.dk
Bekræft venligst
MVH Palle

...
Du kan lide denne side